24 timers vakttelefon 815 333 43

Gå til serviceskjema
 

Har du vurdert konsekvensene av driftstans?

Vi utfører ettersyn, vedlikehold og reparasjoner på industriporter og lastesystemer. Arbeidstilsynet anbefaler at portene kontrolleres av sakkyndig person minst én gang i året. Produktgarantier gjøres kun gjeldene mot dokumentert service.

 

Serviceavtale med Windsor Door

En serviceavtale innebærer at service blir utført til fast avtalte tidspunkter. Som avtalekunde vil du bli prioritert ved utrykking og få rabatter på deler etter nærmere avtale.

 

Hvorfor behøves service?

Porter, lasteramper og værtettinger består av en rekke bevegelige deler som utsettes for slitasje og tøff behandling. Deler som slites vil før eller senere bryte sammen, noe som medfører skader eller funksjonsfeil. Dette gjelder for eksempel, trinser, lagre, wirer, clutch, hydraulikkpumper, slanger og ventiler for å nevne noe. Et jevnlig ettersyn sikrer at deler skiftes ut før sammenbrudd, og at alt er smurt og riktig justert. Dette gir problemfri drift, trygghet, sikkerhet og lønnsomhet.

 

Tilstandsrapport

Windsor har egne servicemontører som utfører kontroll av alle funksjoner i de enkelte deler, samt smøring og justering. Ved hver service vil sjekkliste utfylles slik at kunden får dokumentasjon over hva som er utført, og hvilke deler som anbefales å skiftes.

 

Windsor Kompetanse

Windsor har solid erfaring med portproduksjon, montasje og service siden 1961. Vi har bygget opp en bred ekspertise, disponerer velutstyrte servicebiler og har rask levering på deler fra fabrikken. Vi leverer til Stat, kommune, Forsvaret, oljeselskapene, industri, lager, godsterminaler, landbruket, entreprenører etc.

 

Døgnservice

Windsor har døgnservice vakt for å ta imot henvendelser for service og reparasjoner. Utrykking utenfor kontortid avtales direkte med vakten. Ring 815 333 43